Luân xa là các Cổng

Các Trung tâm Năng lượng tích tụ được Năng lượng, các Trung tâm Năng lượng kết nối được Năng lượng Vũ trụ là do các Luân xa, Chakras.

Luân xa là Lối cổng để năng lượng vũ trụ đi vào. Luân xa là Lối cổng giao hoà giữa Con người và Vũ trụ. Luân xa là cầu nối của sự Tương đồng. Luân xa làm cho Con người nhậy cảm hơn trong tất cả các mối liên hệ; giữa Con người với Con người, giữa Con người với Thiên nhiên, giữa Bên trong và Bên ngoài của Con người.

Trong Con người, có bảy Luân xa chính. Luân xa, Chakra, Bánh xe quay. Các Bánh xe quay, Năng lượng tuôn chảy vào qua vòng quay của Bánh xe. Luân xa là Lối cổng. Bảy Lối cổng nối với Thiên nhiên, Vũ trụ. Bảy Lối cổng nối với các Năng lượng cao nối cả với Năng lượng thấp. Các Năng lượng cao và các Năng lượng thấp tràn vào và thâm nhập qua bảy Lối cổng này. Luân xa, Bánh xe có những cái cánh. Mỗi Luân xa có một số lượng cách khác nhau. Năng lượng tràn vào, thâm nhập vào theo vòng tròn quay của Luân xa; qua các cánh của Luân xa, qua các cánh của Lối cổng.

Luân xa không phải là một Trung tâm Năng lượng.

Luân xa không tàng trữ, không tích tụ Năng lượng. Đơn giản, nó chỉ là một Lối cổng. Không tích trữ tồn giữ Năng lượng; cũng không chuyển hoá biến đổi Năng lượng; nó tiếp nhận Năng lượng. Nó trung chuyển Năng lượng. Nhưng Luân xa có Tiềm năng trong việc nhận Năng lượng Tích cực và hạn chế Năng lượng Tiêu cực. Nó có tiềm năng trong việc đánh giá chất lượng Năng lượng để tiếp nhận.

Mỗi một Luân xa là một Lối cổng, cũng là một Người gác cổng.

Là một Lối cổng, nó có hai khả năng xảy ra. Một là cổng đóng, Con người đóng, kém kết nối với Tự nhiên, kém kết nối với Con người, kém kết nối với mọi thứ bên ngoài; không kết nối được với các tầng Thực tại cao hơn. Năng lượng không được tiếp nhận. Con người đó chưa Siêu việt qua tầng Trung tâm Năng lượng thứ 2, Trung tâm Năng lượng Tình yêu. Con người đó chưa bước qua Thể Con người. Con người đó kẹt lại ở đó.

Khi Lối cổng đã mở, Lối cổng thành Người gác cổng. Luân xa đã kích hoạt, được khai mở; dòng chảy Năng lượng được tăng cường. Nhưng cũng có hai tiềm năng xảy ra, một vượt lên, một rơi xuống.

Người Nhận biết là người được chuẩn bị; Con người này có Tần số dao động cao. Mỗi một Luân xa, có một giải Tần số nhất định. Người Nhận biết có Tần số dao động cao; tại các Luân xa sẽ nhận các Tần số cao trong giải Tần số mà nó có. Các cánh của Luân xa chuyển động với Tần số cao, vậy thì, chỉ Năng lượng cao hoà nhập vào dòng chảy, đi vào trong, được qua các Luân xa. Năng lượng thấp, có Tần số dao động thấp không hoà nhập, bị chặn lại. Chặn lại tại Lối cổng, ngoài Luân xa, không vào được.

Điều ngược lại là một khó khăn, khó khăn rất lớn cho người chưa Nhận biết. Người chưa Nhận biết mà Luân xa đã được khai mở; điều đó thực sự là không tốt. Người chưa Nhận biết, Con người đóng, kém nhậy cảm, tham và tăm tối; lại nhận thêm những Năng lượng có Tần số thấp; vậy thì sẽ tham hơn, tăm tối hơn, chậm chạp nhiều hơn. Người đó sẽ thoái hoá.

Luân xa là vậy, đơn giản là Lối cổng; nhưng nó cũng có tiềm năng thành Người gác cổng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *