Yêu thương những góc tối bên trong mình

Nếu ví thế giới nội tâm bên trong chúng ta là một khu vườn nhỏ, thì góc tối nhất của khu vườn chính là nơi những cảm xúc tiêu cực và ký ức đau thương ngự trị. Nơi đó, chúng ta đã vứt bỏ chúng với hy vọng bằng một phép màu nào đó, chúng…

Một số phương pháp trị liệu tổn thương tâm lý thời thơ ấu

Trị liệu bằng thôi miên: Qua tưởng tượng, người ta có cơ hội quay trở về và cảm nhận lại 1 cách khách quan những ký ức đau thương của mình.    Trị liệu bằng kể chuyện: Người ta luôn bị hấp dẫn bởi những câu chuyện., đặc biệt là trẻ con. Đối với đứa trẻ trong…

Cách hành Thiền Minh Sát

Thực tập Thiền Minh Sát  là nỗ lực  của thiền sinh để hiểu được đúng đắn bản chất các hiện tuợng tâm-vật-lý đang xảy ra chính trong thân tâm của mình. Thân thể mà thiền sinh nhận biết rõ ràng là một nhóm tính chất vật chất gọi là Sắc Uẩn. Các hiện tượng tinh thần hay tâm lý là những hoạt động của tâm được gọi là Danh Uẩn. Các hiện tượng thuộc thân tâm đang xảy ra…

Lấy tay che trời

Một hôm, vị thiền sư và người đệ tử của ông ngồi nói chuyện cùng nhau. Người đệ tử này nói: – “Thưa thầy! Khoảng thời gian này, con cảm thấy cuộc sống vô cùng thống khổ, vô vị, khiến con phải phiền não.” Vị thiền sư không nói gì mà dẫn người đệ tử…

Tu hành là để tìm chính mình

Chân chính tu hành không phải ở nơi núi sâu, cũng không tại đền chùa hay thoát ly xã hội, mà chính ở trong hiện thực cuộc sống mà tôi luyện tâm can. Môi trường, hoàn cảnh chính là nơi tu đạo tốt nhất đặc định cho con người. Tu hành là gì? Có phải…

Trích “Thiền là gì” – J. KRISHNAMUR

Tâm thiền là vắng lặng nhưng không phải là sự yên lặng mà tư tưởng có thể nhận thức được. Thiền không phải là cái vắng lặng của một buổi tối. Nó thật sự vắng lặng khi tất cả những tư tưởng, lời nói và nhận thức hoàn toàn ngừng bặt. Tâm thiền này là…