Cách hành Thiền Minh Sát

Thực tập Thiền Minh Sát  là nỗ lực  của thiền sinh để hiểu được đúng đắn bản chất các hiện tuợng tâm-vật-lý đang xảy ra chính trong thân tâm của mình. Thân thể mà thiền sinh nhận biết rõ ràng là một nhóm tính chất vật chất gọi là Sắc Uẩn. Các hiện tượng tinh thần hay tâm lý là những hoạt động của tâm được gọi là Danh Uẩn. Các hiện tượng thuộc thân tâm đang xảy ra…

Lấy tay che trời

Một hôm, vị thiền sư và người đệ tử của ông ngồi nói chuyện cùng nhau. Người đệ tử này nói: – “Thưa thầy! Khoảng thời gian này, con cảm thấy cuộc sống vô cùng thống khổ, vô vị, khiến con phải phiền não.” Vị thiền sư không nói gì mà dẫn người đệ tử…

Tu hành là để tìm chính mình

Chân chính tu hành không phải ở nơi núi sâu, cũng không tại đền chùa hay thoát ly xã hội, mà chính ở trong hiện thực cuộc sống mà tôi luyện tâm can. Môi trường, hoàn cảnh chính là nơi tu đạo tốt nhất đặc định cho con người. Tu hành là gì? Có phải…

Trích “Thiền là gì” – J. KRISHNAMUR

Tâm thiền là vắng lặng nhưng không phải là sự yên lặng mà tư tưởng có thể nhận thức được. Thiền không phải là cái vắng lặng của một buổi tối. Nó thật sự vắng lặng khi tất cả những tư tưởng, lời nói và nhận thức hoàn toàn ngừng bặt. Tâm thiền này là…

Thế nào là Tứ Diệu Đế?

Tất cả các tôn giáo, nói chung, đều có động lực từ lòng từ bi và nhân ái. Mặc dù các tôn giáo thường có sự khác biệt lớn trên bình diện triết học, nhưng mục đích cơ bản cũng đại khái giống nhau, đó là mang đến sự tiến triển tốt đẹp. Dĩ nhiên,…

Khách trọ nhân gian

  Trên con đường nhân sinh trùng trùng duyên nghiệp, đi qua hết xuân hạ lại đến thu đông. Trải qua nhiều những biến cố thăng trầm của cuộc sống, chúng ta cũng chỉ giống như những khách trọ qua đường, đến chốn nhân gian này để nếm trải những hương vị vui, buồn, sướng,…

Chánh niệm là gì:

Chánh niệm là một phương pháp tu tập cổ truyền trong đạo Phật, vẫn còn rất thích hợp đến đời sống hiện tại của chúng ta ngày nay. Sự thích hợp ấy tự nó không dính dáng gì đến đạo Phật, hoặc việc trở thành một Phật tử, nhưng nó là sự tỉnh thức dậy,…