Có chứng cứ khoa học nào về tái sinh, đời trước, đời sau?

Hỏi: Có chứng cứ khoa học nào về tái sinh, đời trước, đời sau? Xin giải thích vắn tắt về tái sinh theo quan điểm Phật giáo. Niềm tin rằng có đời trước, đời sau có ý nghĩa gì đối với một Phật tử? Đáp: Phần đầu của câu hỏi thật khó giải đáp đầy…

Sức mạnh của tâm trí – Quyền năng vô hạn của thượng đế.

Nếu các bạn còn nhớ trong những bài trước đây, chúng ta đã thấy rằng thời gian không hề có thật, tất cả mọi thứ đều tồn tại đồng thời trong các chiều không gian khác nhau với năng lượng rung động tần số khác nhau. Cái mà ta gọi là thời gian chỉ là…

Làm thế nào để hiểu rõ bản thân mình?

Để hiểu rõ được bản thân mình, một người cần phải tránh được cái bẫy của tâm trí, đó chính là sự phân chia giữa người kiểm soát – vật kiểm soát (cơn giận, nỗi sợ,..). Khi một người phân chia ra như vậy, người đó có xu hướng tìm đến những phương pháp, cách…

Làm thế nào để tâm trí hết tiêu cực?

Tất cả những tiêu cực của một con người đều xuất phát từ các hoạt động của tâm trí, đó là hoạt động so sánh, đánh giá, phát xét sự việc dựa trên các hệ thống niềm tin và giá trị được cài vào người đó trong suốt cuộc đời. . Khi một người không…