Buổi chữa lành cá nhân

Buổi chữa lành cá nhân này dành cho những trường hợp khẩn cấp, không có thời gian đi học hoặc muốn được tư vấn riêng cho những bất cập trong cuộc sống: Bao gồm các trường hợp : – Mất niềm tin trong cuộc sống, trầm cảm, thiếu định hướng. – Các trường hợp bị…