Buổi chữa lành cá nhân

Buổi chữa lành cá nhân này dành cho những trường hợp khẩn cấp, không có thời gian đi học hoặc muốn được tư vấn riêng cho những bất cập trong cuộc sống: Bao gồm các trường hợp : – Mất niềm tin trong cuộc sống, trầm cảm, thiếu định hướng. – Các trường hợp bị…

Khoá học Thiền Cơ Bản

Bạn đã đọc rất nhiều kiến thức về thiền, nhưng chưa từng thực hành – hoặc đã thực hành thiền cơ bản nhưng chưa tự tin, tâm lý băn khoăn về dáng ngồi, cách thở không đúng, chân bị tê, đau – ngồi lâu dần mất tập trung và tâm trí thì bay đi khắp…

Tư vấn Phong Thủy cá nhân

Việc sử dụng các khái niệm Phong Thủy theo chiều hướng mê tín dị đoan ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội. Trong quá trình làm nghề, mình nhận ra rằng cách xử lý vấn đề phong thủy liên quan rất nhiều đến hệ tư tưởng và truyền miệng Ví dụ trong khi…