Thong dong giữa đôi dòng thuận nghịch

Ta làm đúng và nói đúng, nhưng ta lại bị nhiều người chỉ trích mỗi ngày, và như vậy mỗi ngày đi qua đời ta là mỗi ngày đưa ta từ bóng đêm bước ra ánh sáng và từ ánh sáng này, ta bước tới ánh sáng khác. Chân lý không thuộc về sự khen…

Cân bằng giữa đạo và đời

Sống giữa cuộc đời, hãy lấy những bài học cuộc đời để đến gần hơn với đạo. Hay nói cách khác, là làm sao để những trải nghiệm cuộc đời nương vào đạo mà hành. Vì thế, đạo và đời chẳng thể tách rời nhau. Tục đế hay chân đế đều có ý nghĩa riêng…

Hành Thiền

 “Tính chất cốt yếu của pháp hành thiền nhằm học hỏi để hiểu biết về tâm” Tâm hay suy nghĩ điều này rồi nhảy sang điều kia, quanh quẩn theo nhiều vấn đề khác nhau. Tâm luôn phóng giật, buông thả trong những giả thuyết và quan niệm khiến cho tâm không ngừng nghỉ. Tỉnh…

Phương pháp Xả thọ – Buông tâm

 “Giác toàn thân này ta nhận biết Chướng ngại phiền não trú nơi đâu Xả Thọ Buông Tâm liền an lạc Khởi Tuệ Minh Tâm Ngộ Tánh Thiền.”  . Sau một thời gian dài thực hành các phương pháp Thiền của Phật Giáo, đồng thời học hỏi các trường phái tâm linh mới, Khải Minh…

Bước tiến của người tu

Người biết tu thì trong cuộc sống hiện tại sẽ được an vui tự tại, khi nhắm mắt chúng ta đã chuẩn bị cho đời sau được tốt đẹp hơn nên chúng ta càng vui, không có gì phải buồn sợ. Như giữ được năm giới trọn vẹn thì đời sau trở lại làm người…

Gieo hạt giống tốt khi xem TV

Là cha mẹ, chúng ta có thể bàn bạc với con cái của ta về phương cách sử dụng Tivi hay máy tính, smartphone như thế nào cho thông minh để những hạt giống tiêu cực như bạo động, căm thù, kỳ thị và thèm khát trong mỗi người không bị tưới tẩm. Chúng có…

Cứ tiếp tục đấu tranh

Sự đấu tranh nội tâm ở con người phóng chiếu ra một cuộc đời toàn những đấu đá và tranh giành. Không thể dập tắt những đấu tranh ngoại cảnh nếu sự đấu tranh nội tâm chưa thể giải quyết triệt để. Nhưng những dằn vặt nội tâm diễn ra không phải để ta loại…

Hạnh phúc không phụ thuộc bên ngoài

Khi tâm chúng ta có biến động, mệt mỏi và bị tổn thương thì cho dù có nắm giữ bao nhiêu điều kiện hạnh phúc, chúng ta cũng không cảm nhận được đó là hạnh phúc.   Chúng ta đã từng mơ ước, đã từng đặt ra nhiều mục tiêu và chúng ta đã đạt…