Tầm quan trọng của Tinh thể trên Trái Đất

Ý chí và quyền năng thiêng liêng của Đấng Sáng Tạo sinh động ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, trên mặt đất và cả dưới lòng đất.

Dưới lòng đất là nơi của Tổng Hồn Tinh Thể. Các dạng tinh thể mà ta tiếp cận được trên quả đất này chính là biểu hiện vật chất của Tổng Hồn Tinh Thể của Đấng Sáng Tạo. Tinh thể cũng giống như con người.

Con người là một linh hồn thiêng liêng nhập thể trong một thân xác vật chất, thì tinh thể cũng có thể được hiểu như “phần xác”, mang trong nó “phần hồn” chính là ý thức thiêng liêng của Tổng Hồn Tinh Thể. Mục đích và ý thức của Tổng Hồn Tinh Thể là để chuyển tải những phẩm chất thiêng liêng của Đấng Sáng Tạo như: sự mở rộng, sự thuần khiết, sự thanh lọc, Tính kích hoạt, Sự chữa lành, Trực giác Thấu cảm, Sự tập trung. Tổng Hồn Tinh thể giúp cho con người hòa nhập với Đấng Sáng Tạo và hỗ trợ cho tất cả mọi loại sinh mệnh sống trên Trái đất trong quá trình thăng lên.

Ý thức của Tinh thể làm thức tỉnh Ý thức thiêng liêng con người, làm tỏa sáng Thiên tính Bản Tâm của Con người. Sử dung Tinh thể là mở ra một cánh cửa để đón nhận những hướng dẫn Thiêng liêng từ Vũ Trụ. Khi một người sử dụng Tinh thể là đang đón nhận sự chúc lành trọn vẹn từ Tạo hóa vào tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống của người đó. Họ nhận được sự hỗ trợ để trải nghiệm dòng chảy Thiêng liêng trong cuộc đời riêng của họ.

Tinh thể làm bừng nở tất cả vẻ đẹp sung mãn. Tổng Hồn Tinh Thể trao truyền sức mạnh của Đấng Sáng Tạo cho người sử dụng và ban tặng nhiều món quà quý báu cho những người kết nối với Tinh thể. Các Tinh thể giữ trong mình những phẩm chất tinh tuyền của Tạo hóa như sự thuần khiết, sự trong sáng, niềm vui bất tận và truyền những phẩm chất đó cho con người. Đồng thời, các tinh thể cũng nhắc nhở cho Con người rằng những phẩm chất này cũng tồn tại trong bản thể của họ.

Tổng Hồn Tinh Thể theo một cách nào đó, khá giống với Tổng Hồn của Thiên Thần hay Tổng Hồn Kỳ Lân Linh thú. Chúng là biểu hiện của Đấng Sáng Tạo tối cao và cũng là những sinh mệnh được tạo ra để cống hiến và phục vụ cho Con Người. Chúng hiện diện trên Trái Đất này không phải với mục đích chính là để học hỏi và tiến hóa cho riêng chúng. Mục đích thật sự của chúng là phục vụ cho Nhân loại và giúp Nhân loại nhớ đến Đấng Sáng Tạo. Các Tinh thể cũng giúp tạo ra không gian an toàn đầy thánh thiêng cho những linh hồn đang mong muốn tái nối kết với Đấng Sáng Tạo.

Sự biểu hiện vật lý của Tinh Thể.

Tinh thể trên Trái Đất rất đa dạng và độc đáo. Ý thức siêu phàm của Tổng Hồn Tinh Thể đi vào trong các khối Tinh thể và biểu hiện vào thế giới vật lý. Điều đó có nghĩa là: mỗi một Tinh thể đều là biểu hiện một phần trọn vẹn các phẩm chất của Đấng Tạo Hóa.

Bạn có thể kết nối với một phẩm chất đặc biệt trong nhiều phẩm chất của Tổng Hồn Tinh Thể thông qua việc lựa chọn các khối tinh thể chuyên biệt. Cũng tương tự như loài người, mỗi con người là một cá thể độc nhất, thể hiện những phẩm chất khác nhau của Đấng Sáng Tạo, mỗi tinh thể cũng có một vai trò chuyên biệt trên Quả Đất, và đồng thời chúng cũng là một phần trong một tổng hồn trọn vẹn của Thế Giới Tinh Thể.

Khi bạn kết nối, hoặc nhúng mình trong vùng không gian của một tinh thể, bạn sẽ hấp thụ được những phẩm chất cốt lõi của khối tinh thể này, từ đó kích hoạt những phẩm chất tương tự bên trong bản thể bạn. Với sự tập trung rõ ràng và thấu suốt, bạn hoàn toàn có thể truy cập vào Ý Thức của Tinh Thể, tải về dòng năng lượng Ý thức của sự thông thái, kiến thức bậc cao và trí tuệ hoàn hảo để bổ xung vào Bản thể của bạn. Kết nối với Tinh thể như vậy sẽ bổ xung, tăng tốc cho sự tiến hóa của Linh hồn bạn trên Trái Đất.

Có nhiều cách kết nối trực tiếp với Tổng Hồn Tinh Thể để trải nghiệm năng lượng và ánh sáng trực tiếp từ Đấng Sáng Tạo. Với một thỉnh cầu chân thành từ Trái Tim, bạn có thể truy cập vào năng lượng chữa lành của Tổng Hồn Tinh Thể, tải về và đón nhận năng lượng thiêng liêng đó vào trong bản thể bạn. Có rất nhiều mức độ nối kết mà bạn có thể đạt được thông qua Tinh thể.

Bằng một thỉnh cầu khác, bạn có thể yêu cầu tinh thể làm tăng thêm các phẩm chất như: yêu thương, tính tích cực, tinh thần sáng tạo, sự chữa lành, thanh lọc chuyển đổi những tiêu cực, tái lập trình cơ thể bạn ở cấp độ tế bào.

Khối tinh thể khi đó hoạt động như một điểm neo giữ Ánh sáng và Tình yêu thương của Đấng Tạo hóa vào cơ thể bạn, giúp bạn nối hiện hữu vững chắc trong cơ thể, làm tăng trưởng tinh thần và kết nối Tâm linh. Tinh thể có thể làm được nhiều hơn thế nữa. … Tinh thể là biểu hiện của Đấng Sáng Tạo vào trong thế giới Vật lý, Tinh thể có thể được sử dụng như những công cụ để giúp bạn tăng trưởng Tâm linh và thăng thiên theo bất kỳ cách nào bạn chọn.

Tinh Thể và Trái Đất.

Tinh thể được sinh ra từ Trái Đất, đó là kết tinh Năng lượng của Trái đất. Mỗi một Tinh thể là biểu hiện sự sáng tạo, mang ý thức thánh thiêng của Tổng Hồn Tinh Thể và Mẹ Trái Đất. Tổng Hồn Tinh Thể trong sự biểu hiện thành các khối Tinh thể, là đang thực hiện một giao ước thiêng liêng với Mẹ Trái Đất. Các khối Tinh thể không chỉ hỗ trợ nhân loại trong quá trình tiến hóa Tâm linh, mà còn giữ vai trò giúp ổn định năng lượng cho Địa Cầu.

Các tinh thể duy trì năng lượng rung động nhịp nhàng cho Mẹ Trái Đất và giúp cho sự hài hòa năng lượng của mọi sinh loài. Nhờ thế mà các loài có thể thăng lên trong một quá trình tiến hóa liên tục. Ngay cả khi các tinh thể được khai thác và lấy ra khỏi mặt đất, chúng vẫn tiếp tục hoạt động cho việc ổn định năng lượng trên Trái Đất và vẫn giữ được trọn vẹn các đặc tính quý báu vốn có.

Linh hồn của mỗi người trong Nhân loại tiến hóa ở các mức độ khác nhau và có nhiều biểu hiện tầng mức ý thức khác nhau. Nhưng hầu hết ý thức của nhân loại vẫn là ảo tưởng. Ảo tưởng trong Ý thức Nhân loại đang tạo ra nhiều sự mất cân bằng và thậm chí là sự hỗn loạn năng lượng trên Trái Đất.

Tinh thể làm việc để duy trì sự cân bằng và hõ trợ chuyển đổi nhận thức của con người đến trạng thái thức tỉnh. Tinh thể chữa lành ảo tưởng và chữa lành nhiều khu vực đang rối loại năng lượng trên địa cầu. Sự thật là, tinh thể đang tạo ra trạng thái quân bình cho Nhân loại cho đến khi Nhân loại có thể tạo ra sự quân bình, hài hòa và cân bằng cho chính họ trên Trái Đất.

Khi kết nối với tinh thể trong lúc thiền định, bạn có thể truy cập vào Ý Thức Tinh Thể, trải nghiệm và hòa nhập vào năng lượng hài hòa bên trong chúng. Khi kết nối với Tinh thể, bạn cũng trải nghiệm sự thức tỉnh Tâm linh và Hài hòa bên trong bản thể bạn. Tinh thể sẽ kích hoạt năng lượng của sự quân bình bên trong bạn. Đây là điều mà mỗi Linh hồn đều được yêu cầu phải có để tạo ra và duy trì quân bình cho toàn bộ Trái Đất.

Tỏng lúc Thiền định cùng Tinh thể, bạn thậm chí có thể nhận được hướng dẫn tâm linh, nhận được cảm hứng từ cõi Thiêng liêng cho việc nuôi dưỡng sự cân bằng nội tâm và cả cho sự quân bình năng lượng Trái Đất. khi mọi linh hồn thăng lên trong sự tiến hóa. Trong tiến trình này, Tinh thể còn có thể hiển thị cho bạn thấy cách nhân loại có thể làm việc hòa bình cùng với nhau để tạo ra sự hòa bình trên Trái Đất như thế nào.

Có một số loại Tinh thể tập trung vào việc làm sạch và thanh lọc năng lượng Trái Đất để giải phóng sự và chuyển hóa ảo tưởng, để tăng cường sự thật. Những tinh thể này thường biểu hiện ở dạng Tinh thể rất giàu đầy năng lượng.

Khi giữ loại Tinh thể này bên người, Bạn nhận được hỗ trợ làm sạch mọi ảo tưởng, mọi sai lầm, mọi vô minh … đồng thời bạn cũng nhận được hỗ trợ biểu hiện Tinh thần sáng suốt , đúng đắn, Sự thật, minh bạch… Khi giữ Tinh thể bên người – bạn đang tạo cho bản thân một cơ hội lớn để kết nối với Linh hồn, để thể hiện Thiên tính Bản tâm vào thế giới Vật lý.

“Người canh giữ” kho tàng kiến thức cổ đại của Trái Đất.

Tất cả mọi tinh thể đều có khả năng lưu giữ kiến thức và sự khôn ngoan qua nhiều thời đại, nhưng chỉ một số tinh thể giữ vai trò bảo vệ nguồn kiến thức thiêng liêng lâu đời của Trái Đất.

Trong những khối Tinh thể đó có sẵn câu trả lời cho những câu hỏi như: Trái Đất được hình thành như thế nào, sứ mệnh và mục đích của Trái Đất, vai trò của Trái Đất trong Vũ Trụ, trong hoạt động của Đấng Sáng Tạo, mục đích của mọi sinh loài trên Trái Đất, các luật sáng tạo và tiến trình thăng thiên của Trái Đất…

Có đầy đủ câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào bạn đặt ra liên quan đến Trái Đất, đều có thể được tìm thấy trong các tinh thể kho tàng kiền thức này. Các Tinh thể “ người canh giữ “ được ủy nhiện bảo vệ những kiến thức này, để giữ gìn sự thật và tính toàn vẹn của Trái Đất khi cô tiến hóa, đồng thời cũng lưu giữ và chờ đợi để tái kích hoạt sự thông thái này vào trong Ý thức của Nhân loại, khi thời gian chín muồi.

Hãy giành thời gian cho việc tĩnh tâm và thiền định để nối kết bản thể bạn với những tinh thể đặc biệt này. Thông qua khối tinh thể có sẵn bên cạnh bạn, bạn có thể kết nối với những “Người canh giữ” kiến thức thiêng liêng của Trái Đất. Khi thực hiện mối liên kết này sẽ cho phép bạn tiếp nhận và trải nghiệm năng lượng chứa trí tuệ mà khối Tinh thể này đang giữ trong nó.

Bạn cũng có thể yêu cầu tinh thể kích hoạt và truyền vào trong bản thể bạn cùng một mức trí tuệ mà nó mang theo. Tinh thể thích hợp nhất sẽ đến với bạn trong dạng thức tràn đầy năng lượng, sẽ mang lại sự khôn ngoan hỗ trợ cho sự tiến hóa linh hồn bạn, cũng như mở rộng nhận thức của bạn về sự thật.

Bạn có đặc quyền thiêng liêng để kích hoạt những kiến thức cổ xưa này trong bản thể bạn thông qua việc sử dụng các Tinh thể thích hợp. Tinh thể chỉ đơn giản là bảo vệ năng lượng cho đến khi nhân loại sẵn sàng để hiểu và chấp nhận sự thật.

Trong ý chí, quyền năng thiêng liêng và tình yêu của Đấng Sáng Tạo.

Minh sư El Morya

3 thoughts on “Tầm quan trọng của Tinh thể trên Trái Đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *