Chuyển đổi cơ thể trong tiến hóa

Trải nghiệm trong tiến hóa

Tiến hóa là sự phát triển của linh hồn, thông qua mở rộng và nâng cao trải nghiệm, tùy giai đoạn và mục đích của linh hồn. Trong một sơ đồ tiến hóa hình thắp xoắn ốc hoặc giống như biểu đồ hình sin, có những giai đoạn đi xuống trong một tổng thể đi lên

Linh hồn có thể lựa hạ thấp mật độ để tìm kiếm sự hiểu biết các thế giới mật độ thấp. Đó là quá trình mở rộng trải nghiệm dạng hẹp và sâu.

Nhìn cả quá trình dài, tiến hóa là quá trình nâng cao trải nghiệm và tìm kiếm sự hợp nhất mật độ rung động được nâng lên cho đến lúc trở về được dạng năng lượng Gốc

Trải nghiệm đa chiều

Các thực thể có mật độ rung động càng cao càng có nhiều sự lựa chọn đi giữa các chiều khác nhau, theo cách thức khác nhau.

Một trong cách cách thức là gửi một phần linh hồn hay năng lượng của chiều cao xuống chiều thấp qua quá trình phân chia linh hồn;

Cách tạm thời là sử dụng một phương tiện di chuyển hoặc đi qua các cổng (portal) nối giữa các chiều

Một cách khác là gửi dạng thức ý nghĩ (thought form) hay phóng chiếu (projection) từ chiều cao xuống chiều thấp

Cách thức sâu sắc nhất, mà cũng rủi ro nhất để trải nghiệm các mật độ khác nhau là chuyển đổi cơ thể phù hợp với từng mật độ để trải nghiệm trực tiếp chiều tương ứng với mật độ đó, vì khi đi vào mật độ thấp, con người có thể tạm thời đánh mất sự kết nối về vùng nhận thức cao hơn của chính họ.

Cơ thể là phương tiện trải nghiệm

Con người ở các mật độ khác nhau có các cơ thể như là các phương tiện (vehicles) và cơ chế (mechanisms) để trải nghiệm các mật độ tương ứng đó.

Trong tiến hóa, linh hồn phát triển khiến phương tiện biểu hiện của linh hồn là cơ thể phải thay đổi theo để đáp ứng được mục đích trải nghiệm của linh hồn.

Các bạn có thể tìm đọc cuốn Adventures beyond the body của William Buhlman, bản dịch Phưu lưu ngoài thân thể rất xuất sắc của Ngô Trung Việt hoặc các thông điệp của các Đấng sáng tạo của Sal Rachele đăng trên website có cùng chủ đề.

Cơ thể mật độ 03

Cơ thể của người mật độ 03 là phức hợp 12 chiều tập trung vào 03 chiều thấp là cơ thể vật lý, cơ thể tình cảm, cơ thể duy lý.

Cơ thể mật độ 03 vận hành theo các cơ chế đặc thù của thế giới vật lý. Các cơ chế này có thể tạm coi như là phần mềm hay chương trình còn cơ thể là phần cứng, ví dụ như chương trình sinh, lão, bệnh, tử.

Phần lớn nhân loại đang ở trong cơ thể vật lý này và tập trung trải nghiệm của họ vào thế giới vật lý thông qua các giác quan, nghĩa là cơ thể, tình cảm và tư duy của họ sẽ xoay quanh công việc, nhà cửa, hình thức, các mối quan hệ xã hội và gia đình …

Đầu thai vào một cơ thể vật lý là cơ hội quý báu, không chỉ với các linh hồn âm (astral entities/disembodied entities) mà còn với các linh tiến hóa (enlightened souls) chưa trực tiếp trải nghiệm các thế giới mật độ thấp. Trong khi đó, hiện tượng chiếm hữu cơ thể vật lý (entity possession) mà một trong các trường hợp là vong nhập (astral possession) là việc một thực thể astral sử dụng/chiếm hữu tạm thời cơ thể vật lý của một con người.

Cơ thể mật độ 04

Cơ thể mật độ 04 cho phép con người mật độ 04 biểu hiện trực tiếp vào thực tại những ý nghĩ/tinh thần/tư duy (mind). Con người mật độ 04 phát triển trực giác đồng thời với duy lý và tình cảm. Bản ngã vẫn là vấn đề ảnh hưởng lớn đến cơ thể mật độ 04. Chừng nào vẫn còn một cơ thể vật lý, con người mật độ 04 sẽ cần cân bằng trải nghiệm giữa thế giới vật chất và thế giới tinh thần

Một cơ thể mật độ 04 vẫn trải qua quá trình sinh, lão, bệnh, tử nhưng có sự liên hệ chặt chẽ giữa quá trình này và tư duy. Nói một cách đơn giản hơn, tinh thần sẽ gây bệnh, hàn gắn, giải phóng tiềm năng cơ thể tùy thuộc các chương trình tâm trí tiêu cực hay tích cực.

Về cơ bản con người mật độ 04 vẫn sử dụng cơ thể vật lý nhưng cơ thể đó vận hành hài hòa và phát huy đầy đủ hơn những tiềm năng sẵn có. Cơ thể mật độ 04 vẫn là cơ thể đa chiều. Trong đó, cơ thể vật lý và thể vía lồng vào nhau trong một phức hợp năng lượng, giống như cơ thể mật độ 03. Thể vía ở chiều thứ 04 (astral body) được biểu hiện mạnh hơn trong cơ thể mật độ 04 nhưng cơ thể mật độ 04 không phải là thể vía. Thể vía là một lưới năng lượng trong khuôn mẫu của cơ thể vật lý, dệt nên bởi hạt ánh sáng của chiều thứ 04. Thể vía có thể tách rời khỏi cơ thể vật lý trong các giấc mơ hoặc các hiện trượng xuất hồn (astral projection, astral travel, OBE), nối với cơ thể vật lý bằng dải năng lượng, thường được gọi là sợi dây bạc.

Cơ thế mật độ 04 có khả năng hấp thụ ánh sáng tốt hơn cơ thể mật độ 03 và thực chất đã phát quang mạnh hơn cơ thể mật độ 03

Cơ thể ánh sáng

Cơ thể ánh sáng để trải nghiệm mật độ từ 05 trở lên

Trong cơ thể ánh sáng, carbon được thay thế bằng silicon, chất cho phép hấp thụ và truyền dẫn ánh sáng mạnh hơn.

Cơ thể ánh sáng có năng lượng cao hơn cơ thể vật lý, và vận hành theo những cơ chế phù hợp. Cơ thể ánh sáng không vận hành theo một số cơ chế đặc thù của cơ thể vật lý, bao gồm cơ chế sinh, lão, bệnh, tử thông qua đầu thai. Nói cách khác, con người mật độ 05 bước qua vòng sinh tử. Cơ thể ánh sáng vận hành theo các cơ thế tinh thần, có thể nói là theo một cách hoàn hảo hơn mật độ 04 như giao tiếp ngoại cảm và di chuyển bằng ý nghĩ. Thức chất ở mức năng lượng cao, con người không cần cơ chế vật lý như là cánh để di chuyển trong không gian

Nếu mẫu thuẫn là một sự thật tạo ra bởi hai sự thật có vẻ ngược nhau thì cách để đi vào cơ thể mật độ 05 nhanh nhất là một sự thật có vẻ mẫu thuẫn : hòa hợp hoàn toàn với cơ thể vật lý, chứ không phải cố gắng vượt qua nó

Cơ thể ở các mật độ cao hơn

Con người ở các mật độ cũng có các cơ thể tương ứng, và vận hành theo các cơ chế tương ứng, để trải nghiệm các chiều cao hơn

Cơ thể mật độ 06 vẫn có dạng người vượn (humanoid), nhưng tạo nên bởi năng lượng có tần số rung động cao hơn mật độ 05 nên là một cơ thể ánh sáng sáng hơn cơ thể mật độ 05.

Cơ thể mật độ 07 có thể coi là dạng con người cá thể cấp cao nhất

Cơ thể của con người mật độ 05, 06, 07 khác với chiều 05, 06, 07 của cùng một con người. Tuy nhiên có thể nói chiều cao của con người ở mật độ thấp chính là các cơ thể tiềm năng của con người đó ở mật độ cao

Chuyển đổi cơ thể

DNA là chương trình để tạo ra khả năng trải nghiệm đa chiều thông qua chuyển đổi cơ thể

DNA là một bản thiết kế tổng hợp các dạng cơ thể phù hợp với các chiều khác nhau

DNA cũng chứa các mật mã chuyển đổi cơ thể dưới những điều kiện nhất định khi đạt đến mật độ rung động ngưỡng của từng chiều

Trong thế giới loài vật, có những sự chuyển đổi cơ thể được thiết kế trong DNA tương tự như với con người

Biến dị DNA để gây ra sự biến đổi từ loài vật này sang loài vật khác có thể coi là sự chuyển đổi cơ thể của cùng một nhóm loài

Một cá thể sinh vật như con ve, con bướm hay rất nhiều con vật khác mà chúng ta ít biết đến hơn, cũng biến đổi cơ thể của chính mình để trải nghiệm cuộc sống một cách phong phú hơn, như từ trong lòng đất, trên mặt đất và trong không gian

Hãy nhìn vào quá trình chuyển đổi từ một con sâu, thành một con nhộng trong một cái kén và cuối cùng thành một con bướm để nghĩ về sự chuyển đổi cơ thể con người từ dạng vật lý mật độ 03 sang dạng tinh thần mật độ 04 và dạng cơ thể ánh sáng mật độ 05

Con sâu bò trên mặt đất hay một bề mặt vật lý rắn như con người mật độ 03 bước đi trên bề mặt Trái đất

Con nhộng giam mình trong cái kén để thực hiện một sự chuyển đổi cơ thể bên và DNA trong, giống như con người cần tĩnh lặng và hướng vào nội tâm

Con bướm vừa là và không phải là con sâu. Cái kén là phương tiện tuy tạm thời nhưng bắt buộc

Thăng lên

Thăng lên là quá trình nâng cao mức năng lượng từ mật độ 04 sang các mật độ cao hơn mà trước hết là mật độ 05, đi cùng với nó là sự chuyển đổi sang cơ thể ánh sáng và sự giác ngộ tinh thần tương ứng của con người. Thăng lên là một bước nhảy tiến hóa.

Cái kén là cần thiết trong một giai đoạn chuyển đổi tuy nhiên cần phải vứt bỏ nếu con bướm muốn bay lên.

Giống như bản ngã là cần thiết để tồn tại trong thế giới 3D nhưng cần hướng bản ngã đến sự hòa hợp với mục đích cao hơn của tâm hồn. Quá lo lắng hay quá sốt sắng chuyển đổi hoặc thờ ơ do thiếu tin tưởng đều là tâm trạng gây ra bởi bản ngã, sẽ làm hại quá trình chuyển đổi, nhưng thật khó có thể không trải qua tất cả những tâm trạng này ờ các mức độ khác nhau.

Như một con nhộng phải giam mình trong cái kén để giảm thiểu những tương tác với môi trường bên ngoài, thiền định là cách thức chuyển đổi cơ thể tự nhiên nhất và cũng là nhanh nhất của con người. Tâm thức thiền gần như là điều kiện bắt buộc để đạt được sự tăng lên về năng lượng.

Quá trình thăng lên rất gian nan, giống như việc lột xác và chui ra khỏi kén. Tuy nhiên, nếu không lựa chọn chuyển đổi, sẽ không có giây phút cất cánh bay lên.

Bài toán của một số người tuy nhiên không phải là Thăng lên hay Không thăng lên mà Thăng lên như thế nào là tốt nhất cho mỗi con người, cho cộng đồng, cho nhân loại và cho Trái đất. Bài toán này mỗi con người phải tự tìm lời giải trong vùng tự do ý chí và tiền định của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *