Một sô quy luật vũ trụ

Nắm giữ những quy luật của vũ trụ làm chủ vận mệnh. Rất nhiều sự việc trên đời xảy ra tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng nó lại tuân theo một số quy luật, đạo lí nhất định. Nếu như có thể nắm vững những định quy luật này thì có thể cải biến vận…

Nguyên lý Hermetic Thứ ba – Nguyên lý Rung động

Nguyên lý Hermetic Thứ ba – Nguyên lý Rung động, nói lên một chân lý rằng tất cả mọi thứ trong Vũ trụ đều Chuyển động, không có gì đứng yên, tất cả mọi thứ di chuyển, rung động và xoay vòng. Một số nhà triết học Hy Lạp đã biết về Nguyên lý này…

Gương mặt phản ánh bên trong cơ thể

Di truyền chỉ là điểm khởi đầu. Những gì ta làm với bộ máy mà ta được kế thừa và cách ta đối đãi với nó, sửa chữa nó lại phụ thuộc vào chính chúng ta. Tin tốt lành là tất cả đều có thể thay đổi, từ cấu trúc gương mặt đến hệ xương,…

Vũ trụ tồn tại bởi ý niệm

Không phải tất cả, song những hành giả thực sự có công phu phần lớn đều nhờ định chuyển bệnh, hoặc “chung sống” với bệnh một cách tự tại trọn đời không phiền đến người thân, thậm chí chẳng ai biết họ mang bệnh. Tinh tấn tu thấy bệnh mờ dần mất dần, thân ấy âu cũng là sự hưởng lợi từ ánh…