Bồi dưỡng khí lực

Ngày xưa khi Tư Mã Ý bắt được tù binh là lính của Khổng Minh thì tra hỏi xem hoạt động thường ngay của Khổng Minh là gì.

Khi biết rằng Khổng Minh Thừa Tướng chuyện lớn nhỏ gì của quân đội cũng đều đích thân xử lý, từ chuyện lớn như luyện tướng, nhỏ như dạy binh, từ điều quân lương cho đến xử phạt tội nhỏ của binh sĩ đáng bao nhiêu roi… Thì Tư Mã Ý cười và nói Khổng Minh sẽ chết sớm thôi. Quả thật về sau Khổng Minh chết sớm.

Lý của việc này nằm trong bốn chữ “Bồi Dưỡng Khí Lực”. Tất cả mọi hoạt động sống của chúng ta đều làm tiêu hao Khí Lực, có thứ làm hao tán nhiều, có thứ làm hao tán ít.

Khí Lực tiêu hao mà không được bồi đắp đầy đủ ắt ta vong mạng. Trong các hoạt động thì hoạt động trí óc, toan tính thật ra lại là thứ khiến ta tiêu hao Khí Lực nhiều hơn hết.

Như chúng ta đã biết, Ngũ Tử Tư chỉ sau một đêm trăn trở thù cha mà tóc trở nên bạc trắng ấy là tinh lực đã hao tổn quá nhiều do sự trăn trở quá lớn trong tâm.

Có rất nhiều cách để Bồi Dưỡng Khí Lực, tích cực thì là luyện Khí, tập Thiền hoặc thấp hơn có thể là các thực phẩm bổ dưỡng, chỉnh lý trên kinh mạch, huyệt đạo.

Sau là trong cuộc sống phải học cách bớt làm hao tán Khí Lực của bản thân. Làm sao để bớt hao Khí Lực trong cuộc sống hằng ngày?

Đầu tiên là phải học cách buông bỏ những chuyện nhỏ. Chuyện nào không đáng thì không tính, không đáng thì không so đo. Chuyện nhỏ không kể thì dần đến bớt bị áp lực khi gặp sự việc lớn.

Chuyện lớn – nhỏ rốt cuộc cũng không làm tâm động nữa đó cũng là một cách giúp ta Dưỡng Tâm, An Thần và Bồi Dưỡng Khí Lực.

-Tử Minh-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *