Hòa hợp trong một cái cây

Con người là tinh thần, đang học hỏi về thế giới vật chất qua trải nghiệm làm người trong một xác thân, như cái cây học bén rễ, mọc cành, trổ lá, đơm hoa, tỏa hương. Thân xác là vật chất, hay là tướng. Xác thân là phương tiện để trải nghiệm. Không có gốc…

Bản ngã và cái nhìn của cảm xúc

Chúng ta đều đang quay cuồng trong những mớ cảm xúc phức hợp mà bản ngã đã tinh vi cài đặt vào trong mỗi cá thể. Mỗi ngày trôi qua chúng ta đồng hoá mình với hàng nghìn cảm xúc: vui, buồn chán, ghen tị, giận hờn, tủi thân, hưng phấn và trong đó cái…

Gợi ý để vào Vô niệm

Thân bất động là Thiền  Tâm bất động là Định    Nhập Đại Định thì Trí Huệ Sinh Như vậy mục đích của Thiền là nhập được vào trạng thái Định. Nhập Định để sinh Trí huệ từ bên trong, để có được Trí huệ Nội sinh. Thiền là để đồng bộ sinh học bên…