Ánh sáng và chân sư giả khi thiền quán

Đừng để bị lừa bởi ánh sáng, tiếng nói và những vị chân sư giả khi họ đưa thông điệp vào đầu bạn, những thông điệp không mục đích, không có đầu cũng chẳng có cuối.
Họ có thể biết cuộc sống, nhưng không phải là nguồn gốc của nó.
Họ có thể biết bóng tối, nhưng không biết ý nghĩa của nó.
Họ có thể có trí tuệ, nhưng họ không thể vươn cao hơn, đến một nơi vượt xa trí tuệ mà từ đó mọi trí tuệ bắt đầu.
Nếu may mắn, những chỉ dẫn của họ có thể để vươn cao đến tận nguồn gốc mà từ đó tất cả các dòng sông đều chảy ra. Đến nơi mà tất cả những điều đã biết hội tụ, nơi mà tất cả kiến thức là một. Nhưng họ đã không chạm vào Bản chất.
Tại Bản chất không có gì – không ánh sáng, không bóng tối, không tri thức, không hội tụ, không trí tuệ – Không gì khác ngoài mục đích cháy bỏng của khoảnh khắc này bây giờ.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *