Dấu Hiệu Của Nhà Chữa Lành Tâm Linh

“Sức Mạnh của một người chữa lành không phải được bắt nguồn từ một khả năng đặc biệt nào đó, mà từ việc duy trì lòng can đảm và sự hiểu biết để thể hiện và biểu lộ năng lực chữa lành từ vũ trụ mà mỗi một người đều sở hữu một cách tự…

Người thấu cảm Empaths

Người Thấu cảm trực quan Empaths là một Lightworkers có độ nhạy cảm rất cao. Mọi tác động của lời nói ánh mắt cử chỉ suy nghĩ cảm xúc của mọi người, mọi sinh vật xung quanh để tác động mạnh vào Người Thấu cảm. Mọi thay đổi của Nhiệt độ hay độ rung động,…

Gợi ý để vào Vô niệm

Thân bất động là Thiền  Tâm bất động là Định    Nhập Đại Định thì Trí Huệ Sinh Như vậy mục đích của Thiền là nhập được vào trạng thái Định. Nhập Định để sinh Trí huệ từ bên trong, để có được Trí huệ Nội sinh. Thiền là để đồng bộ sinh học bên…