Mục tiêu: Hướng dẫn tự xem tiền kiếp của mình, tự thấu hiểu bài học, giải tỏa các vướng mắc.  
                Chữa lành và hàn gắn năng lượng các vấn đề trong tiền kiếp liên quan trực tiếp đến đời hiện tại.

Nội Dung : 
* Cấp 1 : Tiền kiếp ( cách vào một dòng thời gian, hiểu ý nghĩa cuộc đời, bài học cuộc đời, là level đầu tiên, tạo nền tảng để học viên hiểu và cảm nhận về dòng thời gian )

+ Buổi 1: Ý nghĩa dòng thời gian, các cách tiếp nhận thông tin, vào một tiền kiếp
+ Buổi 2: các bước một buổi thiền dòng thời gian
+ Buổi 3: Đi theo các sự kiện chính trong cuộc đời
+ Buổi 4: Đi theo mối quan hệ

* Cấp 2: Các kĩ thuật chữa lành ( các kĩ thuật chữa lành chính trong Thiền dòng thời gian giúp cân bằng nghiệp quả, hàn gắn các tổn thương từ tiền kiếp )

+ Buổi 1: chữa tổn thương vật lý
+ Buổi 2: chữa tổn thương tình cảm
+ Buổi 3: chữa các vướng mắc về lý trí, tư tưởng gốc
+ Buổi 4: chữa tác động ý chí

* Cấp 3: Đa dòng thời gian ( Nhiều cuộc đời có cùng bài học và vướng mắc, sử dụng kĩ thuật đa dòng để hiểu và chữa lành, cân bằng chuỗi nghiệp quả nhiều đời )

+ Buổi 1: đa dòng không tha thứ bản thân
+ Buổi 2: đa dòng không yêu thương bản thân
+ Buổi 3: đa dòng tư tưởng gốc tiêu cực
+ Buổi 4: các cuộc đời thành công

Thời gian học : 

Lớp sáng: 9-11h 
Lớp tối: 18h30-20h30 

Học 3 buổi/ tuần trong 1 tháng = 12 buổi. 
Có thể học trực tiếp tại Hà Nội và học Online qua Skype với các bạn ở TP khác.

Học phí:

Có thể thanh toán trực tiếp tại lớp 
hoặc chuyển khoản 
Số tk : 0021000326044
Chủ tk Nguyễn Đức Hưng
Ngân Hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội