Mục tiêu : 
- Tự chữa cho mình, chữa người trong gia đình hoặc cho người khác
- Chữa cho động vật, thực vật, làm sạch đồ vật, thức ăn và nước uống

Nội dung
- Lịch sử của phương pháp chữa bệnh bằng đặt tay
- Bản chất của phương pháp được dạy trong buổi
- Bản chất sinh khí, sức khỏe & chữa lành
- Nạp sinh khi cho thể vật lý 
- Nguyên tắc chữa thể vật lý
- Kích hoạt bàn tay
- Nguyên tắc nạp sinh khí
- Các tư thế đặt tay
- Thực hành tại lớp (với các học viên học trực tiếp)

Nội dung buổi 2:

- Đối tượng : dành cho những người đã thực hành đều đặn một thời gian các bài tập của buổi 1
- Mục tiêu : điều hòa và khơi thông dòng sinh khí cho thể phách
- Nội dung
+ Chia sẻ kinh nghiệm về việc chữa thể vật lý của buổi1
+ Bản chất thể phách
+ Đánh giá thể phách (trực tiếp qua đặt tay & cảm nhận từ xa)
+ Nguyên tắc thông & điều hòa sinh khí chữa thể phách
+ Kích hoạt luân xa 7
+ Các tư thế đặt tay, cho chính mình, một và nhiều người, để thông phách
+ Thực hành tại lớp (với các học viên học trực tiếp)

Nội dung buổi 3
- Đối tượng: dành cho những người đã nắm vững và thực hành được buổi 2
- Mục tiêu : thể tình cảm
- Nội dung
+ Nguyên tắc của buổi 3 : tình cảm & tắc nghẽn tình cảm 
+ Kích hoạt buổi 3: kích hoạt năng lượng chân, kết nối đất
+ Biểu hiện của chữa buổi 3
+ Thực hành tại lớp (với các học viên học trực tiếp)

Học phí:

Có thể thanh toán trực tiếp tại lớp 
hoặc chuyển khoản 
Số tk : 0021000326044
Chủ tk Nguyễn Đức Hưng
Ngân Hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội