Dưới đây là những trình bày, phân tích và thảo luận về các tài liệu liên quan đến Liên đoàn Thiên Hà, đôi khi được gọi là Liên đoàn Thiên hà của ánh sáng.

Liên đoàn Thiên Hà là ai?

Liên đoàn Thiên Hà bản chất là một tổ chức bao gồm vô số các chủng tộc ngoài trái đất và chiều cao hơn con người. Họ đã đến với nhau và thống nhất làm việc trong mục đích chung là phục vụ người khác, như chúng ta sẽ tìm hiểu dưới đây.

Những chúng sinh đã phát hiện ra và phát triển vào những trạng thái cao hơn của ý thức. Cũng như Trái đât  hiện đang phát triển hướng tới trạng thái ý thức cao hơn. Hội đồng từ Pleiades là những người dần gũi nhất với Loài người, Họ cũng là những người  thông báo cho chúng ta về Liên đoàn trong loạt bài này. Họ bao gồm chủ yếu là những sinh mệnh chiều thứ 5. Có hình dáng như con người nhưng đã phát triển tinh thần ở mức cao. 

Giới thiệu về Liên đoàn Thiên Hà

SanJAsKa một sinh mệnh ánh sáng quê hương từ chòm sao Pleadies làm việc trong Liên đoàn Thiên Hà  giải thích lý do tại sao nó đã được thành lập và Thăng thiên của vũ trụ diễn ra như thế nào. Cũng như sự hỗ trợ cho các linh hồn đang chuyển đổi của Liên đoàn Thiên hà đang diễn ra.

“Liên đoàn Thiên Hà đã được hình thành như là một phần của nỗ lực chung để giúp những hành tinh-tập thể- cá nhân đang ở chiều thấp hơn có thể nhận biết Ánh sáng và phát triển trở lại vào trạng thái cao hơn của ý thức của Mẹ / Cha Đấng Tạo Hóa của chúng ta.

Chúng tôi làm việc dựa trên lý tưởng phục vụ cho người khác. Chúng tôi có rất nhiều chủng tộc khác nhau và có nhiều Hội đồng làm việc để giúp thăng thiên của vũ trụ. Công việc bao gồm hỗ trợ quá trình thăng thiên của rất nhiều hành tinh đang rung động ở chiều thấp hơn. Chúng tôi cũng tình nguyện giúp đỡ các nền văn minh đã sẵn sàng để nhìn thấy ánh sáng.

Thăng thiên của Trái đất là đã bắt đầu. Quá trình này nhận được sự hoan nghênh rất lớn. Bởi vì nó sẽ thêm động lực để thăng thiên tổng thể của toàn bộ vũ trụ.  Chúng tôi, Liên đoàn Galactic sẵn sàng để cung cấp sự hỗ trợ tới các linh hồn của những người dân trên Trái đất để họ có thể bắt đầu kết nối đến năng lượng mới  đang hiển thị. “

“Thăng thiên của Trái đất” như SanJAsKa đề cập,  là một sự tiến hóa tập thể mà nhân loại đang trải qua cùng với hành tinh Trái đất . Sự tiến triển này là cả trong thể chất và tinh thần. Đây là một quá trình tự nhiên. Chúng ta sẽ thấy trạng thái sâu hơn và cao ý thức và nhiều khả năng siêu việt khác. Những khả năng là kết quả của quá trình Thăng thiên mà chúng ta có thể đạt được vượt xa các tác phẩm khoa học viễn tưởng.

Các linh hồn đã Thăng thiên và là một phần của Liên bang Thiên hà là những người đang hỗ trợ chúng tôi  “vượt ra ngoài mạng che mặt” trong mặt bằng phát triển chung hiên thời của nhân loại. Từ đó đi vào một  trạng thái của ý thức cao hơn  và thu hút một kinh nghiệm trong các chiều không gian cao như họ.

Các Linh hồn trong Liên đoàn Thiên hà thường nói rằng “Phục vụ cho người khác”. Đó lý tưởng hành động của họ, như đã trở thành một tín ngưỡng chính để sống.  Bởi khi đạt trạng thái cao hơn của ý thức, họ không còn bị thúc đẩy của cuôc sống sinh tồn bậc thấp, hoạt động chính của họ là để giúp càng nhiều càng tốt các linh hồn phát triển rất mạnh mẽ.

Đào tạo với Liên đoàn Thiên Hà

SanJAsKa đi vào để giải thích rằng những thông tin sai lệch đã được lan truyền xung quanh Liên bang Galactic. Đồng thời cũng nói về ” Quá trình đào tạo” mà những thành viên tiềm năng của Liên đoàn Galactic phải trải qua trước khi gia nhập Tổ chức.

“Đã lây lan nhiều thông tin sai lạc về Liên bang Thiên Hà của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng để cho nhưng hiểu lầm qua đi mà không để lại bất kỳ hậu quả tai hại nào. Chúng tôi muốn nói với các bạn rằng: bất kỳ linh hồn nào đều được chào đón vào Tổ chức của chúng tôi, nếu họ muốn làm việc phụng vụ người khác. Như đã nói trước, có một quá trình đào tạo bạn để hiểu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm mà có thể được trao cho bạn khi bạn tham gia hoạt động cùng với của chúng tôi.

Rất nhiều Linh hồn trên Trái đất của bạn đã là thành viên của Liên đoàn Thiên hà và đang nhập thể trên Trái đất hiện nay. Họ đang sinh sống trên trái đất, hành động như một mạng lưới Ánh sáng phục vụ cho sự thăng thiền của Trái đất và giúp đỡ mỗi mỗi người trong các bạn chuyển đổi.

Ngoài các linh hồn trong Liên đoàn của chúng tôi đang hoạt động trên mặt đất, chúng tôi cũng như một tập hợp của nhiều tổ chức của Ánh sáng khác. Chúng tôi cùng nhau ở đây để hỗ trợ trong sự thăng thiên của bạn. Xung quanh hành tinh có hàng ngàn tàu của chúng tôi đang tàng hình và neo đậu ẩn trong bầu trời của bạn. 

“Starseed” và “Lightworkers ” là thuật ngữ mô tả những linh hồn từ các kích thước cao hơn của chúng tôi đang có mặt ở đây để hỗ trợ hành tinh phát triển. Họ những người đã đến Trái Đất từ ​​các hành tinh khác và các từ lĩnh vực khác nhau của ý thức để hỗ trợ trong Trái đất và hỗ trợ sự tiến hóa của Nhân loại.

Nhiều lực lượng làm việc cho Ánh sáng và Liên bang Thiên hà đã  thực hiện công việc theo cách của họ trên bề mặt của trái đất này. ” Nhóm Mặt đất ” là tên gọi dành cho các thành viên của Liên đoàn Thiên hà đang đóng quân trên bề mặt Trái đất. Những người này đã ý thức được nhiệm vụ của họ, đã kích hoạt tiềm năng và đang tham dự hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Tại sao Liên đoàn đã tới đây mà không có Liên hệ chính thức?

SanJAsKa cho chúng ta biết có nhiều liên lạc đã được thực hiện bởi Liên đoàn Thiên Hà trong suốt  lịch sử của Trái đất, từ cổ đại cho tới hiện nay. Vậy lý do tại sao hàng ngàn tàu không gian đang ở trên bầu trời của lại không dỡ bỏ tàng hình hay hạ cánh tiếp đất? Sau đây là giải thích của Liên đoàn Thiên Hà:

“Trong Lịch sử Trái đất, chúng tôi đã được tiếp xúc với nhiều nền văn minh trong lịch sử trần thế của bạn. Chúng tôi tới để giúp họ nhìn thấy ánh sáng và thường tiết lộ bản thân khi bắt đầu liên lạc với bề mặt. Bạn sẽ thấy rằng chúng tôi là rất tích cực tham gia trong lịch sử của bạn, cả trong thời hiện đại và trong cổ đại.

Một số linh hồn tự hỏi: Tại sao chúng tôi không hạ cánh và bắt đầu liên lạc với bạn nếu chúng ta đang đóng quân trên bầu trời của bạn? Lý do là trạng thái thù địch quân sự của nhiều quốc gia thế giới của bạn đối với các vật thể bay không xác định. Là do các hành động hiếu chiến khi tiếp cận các phi thuyền của chúng tôi được thực hiện bởi quân đội của bạn.

Vì lợi ích bao trùm lên hành tinh, với mục đích chia cách Nhân  loại ra khỏi mọi sự giúp đỡ và giữ Nhân loại trong cô đơn và Nô lệ. Những thế lực đen tối trên Trái đất đã tuyên truyền và tạo ra nhiều hiểu lầm mạnh mẽ trong rất nhiều khía cạnh trong xã hội của bạn. Chúng tôi đã luôn cố gắng tránh xung đột và chiến tranh, do đó chúng tôi thường né tránh trong các lần đối đầu với lực lượng quân sự của bạn . Đồng thời chúng tôi cũng  phải cẩn thận với các lần liên lạc cá nhân mà chúng tôi đang thực hiện. “

Đây là một trong số nhiều lý do tại sao mỗi người trong Nhân loại cần đứng lên tìm hiểu và nhận rõ những sự thật to lớn đang được che giấu bởi giới lãnh đạo đen tối. Những thông tin cần tìm hiểu bao gồm cả những lần liên lạc với Người ngoài trái đất đã được thực hiện, Liên lạc vói chúng tôi và các tổ chức khác. Có rất nhiều thông tin liên quan đến liên lạc giữa các Sinh mệnh đến từ không gian với con người cần ra công bố. Hoà bình chỉ có thế được xây dựng trên Sự thật , trên sự hiểu biết chính xác đúng đắn và tôn trọng lẫn nhau .

Các nhóm Sinh mệnh Tích cực và tiêu cực. 

Chúng tôi muốn nói về sự khác biệt thực sự giữa Sinh mệnh Galactics giác ngộ và người ngoài hành tinh tiêu cực. Các linh hồn Galactic mong muốn và đang hành động ở đây để hỗ trợ người dân Trái đất theo nhiều cách như: bảo vệ môi trường hay giúp mỗi người dân nhận ra bản chất thật sự như là một phần của Thượng đế. 

“Có một sự khác biệt thực sự giữa những linh hồn trong các tổ chức trong Liên đoàn thiên hà và các nhóm Người ngoài Hành tinh tiêu cực. Các sinh mệnh trong Liên đoàn Thiên hà làm việc vì mục đích phục vụ Người khác. Còn những người tiêu cực thì đang bị mắc kẹt tạm thời trong lối tư duy  tự phục vụ bản thân theo hướng ích kỷ  và họ sống  đúng như họ nghĩ .

Không có ý định tiêu cực hoặc chủng tộc tiêu cực nào trong Liên đoàn Thiên hà thiêng liêng của chúng tôi. chúng tôi chỉ cho phép ánh sáng và hài hòa trong tổ chức của chúng tôi. Các nguồn năng lượng tập thể xung quanh mỗi Chủng tộc của Liên đoàn Thiên hà đều giúp các bạn hiểu và cảm thấy điều này.

Chúng tôi có rất nhiều thông tin muốn cho bạn biết và chia sẻ với bạn kiến thức về sự tiến hóa của bạn. Để có thể cảm nhận và truy cập đúng đắn vào kiến thức này, bạn cần rời bỏ những khái niệm sai lầm, ngớ ngẩn hoặc không thể chấp nhận được về thế giới của bạn. Bởi vì có rất nhiều điều bạn đã không được cho biết và khi bạn tiếp cận sự thật , bạn sẽ ngạc nhiên và sửng sốt .

Con người trên Trái đất đã rất tập trung vào môi trường sống cố định chỉ ở trên bền mặt Trái đất. Kiến thức của người dân Trái được thiết lập theo cách khép kín và cô đơn trong vũ trụ. Thực tế này, mô hình lối sống khép kín này sẽ bị phá vỡ khi người dân biết thêm về sự tồn tại của nhiều nền văn minh khác trong vũ trụ.  

Hơn thế nữa , Những tổ chức của những Sinh mệnh Ánh sáng, những chủng tộc tiến hóa cao đang ở gần bên Trái đất để trợ giúp người dân Trái đất trong quá trình tiến hóa chung. Đó là lý do toàn bộ Liên đoàn Thiên hà và các tổ chức đã Thăng Thiên đang làm việc cho Trái đất với tất cả Tâm trí và trong Trái tim.

Phi thuyền không gian và Ô nhiễm bề mặt Hành tinh

SanJAsKa nói với chúng tôi về nhiều chủng tộc khác nhau của Liên đoàn Thiên Hà, và kể cho chúng tôi về các công nghệ Phi thuyền không gian có ý thức của Liên đoàn. Chúng tôi cũng được thông báo về Linh hồn của các thiên thể và Tàu mẹ là những linh hồn ở chiều không gian cao

“Có vô số các chủng tộc tham gia vào Liên đoàn Thiên Hà. Chúng tôi các Pleiadians là một trong số họ. Chúng tôi không thể kể tên tất cả các chủng tộc người mà đang là một phần của Liên đoàn Thiên hà. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, có rất nhiều người trong chúng tôi và tất cả chúng tôi đều hướng tới việc giúp bạn Thăng lên.

Tàu không gian của chúng tôi được chế tạo trong rất nhiều cách khác nhau và luôn độc đáo. Bạn sẽ thấy rằng mỗi một trong số các tầu là trông khác nhau và họ duy trì hình dạng riêng của mình. Chúng tôi sinh sóng và làm việc hài hòa trong Tàu mẹ và trong Phi thuyền không gian của chúng tôi. Các phi thuyền đó là những Sinh mệnh có ý thức. Họ được xây dựng bởi công nghệ cao và có sự sống riêng ở nhiều chiều không gian. Các phi thuyền giúp chúng tôi di chuyển nhưng không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Có rất nhiều công nghệ tiên tiến đang chờ đợi để được giới thiệu cho người dân Trái đất. Nhân loại có  quyền được hưởng hầu hết các công nghệ phục vụ đời sống. Tất cả các bạn đều có thể được hưởng lợi từ công nghệ này, nếu như chính phủ của bạn không che dấu sự thật từ gần một thế kỷ nay.

Thật vậy, kiến ​​thức về các Phi thuyền của chúng tôi và công nghệ trên tàu đó đã được biết rõ bởi nhiều chính phủ trên mặt đất. Chính phủ đã có được những kiến thức như vậy từ rất lâu. Ví dụ, các máy tính mà bạn đang sử dụng này là mô phỏng một công nghệ được lấy từ một con tàu Thiên hà. “

Cá nhân người dẫn kênh này đã thực sự đã có thể nhìn thấy UFO sau khi dùng ngoại cảm yêu cầu để được nhìn thấy các tàu của Liên đoàn Thiên hà. Điều đó có ý nghĩa rằng, rất nhiều UFO mà mọi người đã nhìn thấy là các sinh mệnh có ý thức ở chiều cao hơn. Với công nghệ tiên tiến, các đội tầu của Liên đoàn Thiên hà đang đóng quân trên bầu trời của Trái đất không gây ra ô nhiễm môi trường nào.

Bản thân mỗi người trong Nhân loại và toàn bộ Liên đoàn Thiên hà đều biết chắc chắn rằng: hành tinh Trái đất  không có số phận bị phá huỷ bởi sự ô nhiễm liên tục. Nhưng việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch như hiện nay cùng nhiều hành động gây ô nhiễm khác đang làm gia tăng huỷ hoại bề mặt Hành tinh. Trái đất sẽ bị phá huỷ bởi ô nhiễm, nếu không có sự hỗ trợ từ Liên đoàn Thiên Hà và từ các cảnh giới cao.

Công nghệ trên Trái đất. 

Các công nghệ hiện nay mà chúng ta thưởng thức là  các kỹ thuật  được rút ra từ các công nghệ Galactic đã được chuyển đổi cho phù hợp với mật độ trên Trái Đất. SanJAsKa cũng cho chúng ta biết tác hại từ tần số phát ra từ TV và máy tính có xu hướng gây ra.

“Nhiều công nghệ bạn tận hưởng ngày nay là kết quả sao chép công nghệ-kỹ thuật của Liên đoàn Thiên hà, mà đã được hạ rung động xuống cho phù hợp với  mật độ của Trái đất. Chúng tôi cũng cảnh báo là các nguồn năng lượng mà bạn hấp thụ từ các thiết bị công nghệ  hiện tại của bạn thường là có hại. Bạn thân mến, bạn sẽ hấp thụ  tần số năng lượng có hại cho sự sống của bạn khi xem truyền hình quá nhiều hoặc sử dụng máy tính liên tục.

Chúng tôi không nói điều này để đưa bất cứ ai vào tình trạng sợ hãi, lo lắng. Bạn có thể sử dụng ánh sáng tự nhiên mà tạo hóa đã luôn luôn ban cho bạn để chuyển hoá các năng lượng xấu thành loại năng lượng khẳng định. Bạn có thể tạo ra một trường năng lượng khẳng định để chuyển hoá hoặc thay đổi tác dụng các năng lượng xấu.  Bạn có đủ mạnh mẽ để có thể sử dụng ánh sáng tràn đầy năng lượng của bạn để sửa chữa bất kỳ thực phẩm hay đối tượng năng lượng xấu nào.

Người dân trên bề mặt Trái đất đã được dẫn dắt để quên về sức mạnh thực sự vốn có của họ. Chúng ta có thể giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực nào từ môi trường bằng cách sử đúng đắn Ánh sáng sức mạnh bản thân. Nhưng đầu tiên, chúng ta cần phải nâng cao nhận thức về sức mạnh tự thân này và thực hiện những nỗ lực nhằm gỡ bỏ những rào cản từ bên ngoài đang làm suy giảm trí thông minh và nhận thức của chúng ta.  Điều quan trọng là  tránh xa khỏi sự sợ hãi, nhất là khi thảo luận về những điều này .

Có rất nhiều điều đã được thực hiện để giữ cho chúng ta ở trong tình trạng nô lệ tinh thần và tâm linh. Nhưng có rất nhiều người trong chúng ta đang thức tỉnh và nhận ra các gông cùm ở ngay trước mặt. Tác dụng nguy hại của các tần số phá hoại tâm linh và tâm thần đang phát ra từ thiết bị công nghệ hiện tại của chúng tôi đang được nhiều người nhận thức rõ ràng.

Chúng ta có thể tự mình được làm sạch môi trường. Chúng ta đang tìm hiểu những công nghệ sạch phục vụ cuộc sống và học hỏi về những công nghệ nhiều chiều không gian, để tạo  ra một môi trường sống tinh khiết, hoàn toàn là năng lượng sạch. Trong môi trường mới đó sẽ chỉ có tần số tinh khiết cho tâm trí và cơ thể chúng ta hấp thụ.

Giao tiếp với nhân loại

SanJAsKa tiếp tục khuyến khích nhận thức của chúng ta về các tần số vô tuyến dày đặc đang phát ra từ các thiết bị công nghệ của chúng ta. Ông khuyến khích để ngắt kết nối công nghệ (khi không cần thiết) để giảm thiểu phạm vi gây hại mà chúng ta sẽ hấp thụ.

” Bức xạ phát ra từ TV của bạn không ủng hộ sự sống và làm tắc nghẽn các luân xa của bạn. Chúng tôi hy vọng bạn hiểu được những ảnh hưởng xấu từ những thiết bị công nghệ hiên thời của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn ngắt kết nối khỏi những thiết bị công nghệ, tránh tiếp xúc quá nhiều, để tránh hấp thụ  năng lượng có hại . Như chúng ta là các sinh mệnh tinh thần, chúng ta luôn cần một cuộc sống hài hòa và giác ngộ.  

Chúng tôi rất hiểu tầm quan trọng của việc kết nối hài hoà bản thân với môi trường xung quanh. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng: khi bạn làm như vậy, trong một môi trường bức xạ điện từ dày đặc như hiện nay , Nếu bạn làm điều đó từ một quan điểm chiều thấp hơn, bạn có thể bắt đầu để mở hàng rào tự bảo vệ  và bị xâm nhập bởi các rung động thấp. Kết quả là bạn bị mất Ánh sáng và rơi khỏi trạng thái ý thức cao mà chúng tôi đang nói chuyện với bạn trong đó.

Mỗi linh hồn, mỗi cá nhân đều có thể thiết lập một kết nối đến các nguồn năng lượng trong vũ trụ của chúng ta. Liên đoàn Thiên Hà, Bộ Tư lệnh Ashtar và rất nhiều các tổ chức khác, là những người đang hỗ trợ quá trình tiến hóa của bạn, đồng thời cũng là hỗ trợ sự phát triển của toàn bộ vũ trụ mà tất cả chúng ta đang ở trong đó. Tất cả chúng ta cùng hợp tác và làm việc hài hòa với nhau.

Chúng ta cùng nhau thực hiện nhiều công việc và nhiệm vụ mà chúng ta đã đặt ra cho chính mình để giúp hành tinh của bạn chuyển đổi lên mức tần số cao hơn. Khi các bạn Thăng lên, sẽ cho phép năng lượng và thông tin liên lạc của chúng tôi gửi xuống dễ dàng được chấp nhận bởi mỗi một trong các bạn. “

Mỗi người chúng ta đều có thể nhận được các nguồn năng lượng và thông tin liên lạc được mã hóa từ các cõi cao hơn và đặc biệt, của Liên đoàn Galactic. Điều này phù hợp với khả năng vô hạn của chúng ta. Điều này phá vỡ những giới hạn mà nền giáo dục phố thông cố tình áp đặt lên mỗi người dân Trái đất. Chúng ta có đầy đủ khả năng và quyền lực để giao tiếp với các linh hồn sống ở cõi cao hơn, và các cõi cao hơn  vẫn luôn  tồn tại bên cạnh chúng ta .

Chúng ta đã tự giới hạn chính mình và quên mất quyền lực thực sự của chúng ta. Bây giờ, chính là thời điểm để chúng ta đang bắt đầu khám phá ra vô số các khả năng mà chúng ta vốn có. Chúng ta bắt đầu mở khóa tâm thức và làm chủ những nhận thức mới và quan điểm mới , từ đó sẽ cho ra  kết quả hoàn toàn mới trong đời sống của mỗi chúng ta.

Thông tin từ rất rất nhiều người dẫn kênh đang mang dòng thông tin phong phú. Dòng thông tin mới này sẽ giúp thiết lập và giúp xây dựng trên một nền tảng kiến ​​thức mới, để chuẩn bị cho việc phá vỡ toàn bộ mô hình của sự lừa dối và dối trá mà đã khoá người dân Trái đất vào một lối sống nặng nề và bất hạnh. Liên đoàn Thiên Hà cùng với rất nhiều người khác đang ở đây để giúp thiết lập và truyền bá sự thật về Lịch sử hành tinh Trái đất, lịch sử của Nhân loại và sức mạnh vốn có bên trong mỗi người chúng ta.

Mục đích và Giao tiếp

Liên đoàn Thiên Hà và rất nhiều các tổ chức khác liên tục cố gắng để giao tiếp với con người. Họ mong muốn giúp chúng ta vượt qua bức màn đang ngăn cản để tìm cách kết nối với họ. Như SanJAsKa phát biểu ở  bên dưới. Đây cũng là lý do cho sự hiện diện của một số người trong chúng ta trên trái đất này. Mục đích  là để trở thành kênh dẫn truyền tải thông tin và năng lượng từ các cõi cao hơn xuống bề mặt Trái đất.

“Chúng tôi nói điều này có vẻ như là một cường điệu đối với một số bạn. Chúng tôi không ngừng gửi tín hiệu và tần số của chúng tôi xuống cho bạn. Để cho trái tim của bạn để nhận được khai mở và tâm trí phát triển . Bạn thân yêu .Mục đích là để bạn có thể khai mở tới tần số rung động của chúng tôi nếu bạn muốn. Trên cơ sở kết nối đó, bạn sẽ nhận được những hướng dẫn để nâng cao hơn nữa rung động bản thân  và trợ giúp thích nghi với nhưng làn sóng năng lượng ngày càng cao hơn  trong tương lai .

Chúng tôi, tất cả các nhóm làm việc thống nhất với nhau trong mục tiêu chung của việc hỗ trợ cho sự Thăng thiên của bạn. Nhiều người trong bạn đang hấp thụ thông tin này là các thành viên của Đội làm việc Mặt đất của chúng tôi. Các bạn đã ở đúng vị trí của mình trên Trái đất để thực hiện các nhiệm vụ mà bạn mong muốn thực hiện.

Một số bạn đã đến Trái đất để hoạt động như các máy phát Năng lượng Thiên hà và Truyền thông.vTrong khi những người khác lại đến với nhiệm vụ trong chiều không gian thứ ba. Nhiệm vụ của nhóm này là phát hiện và lan rộng sự thật, thực hiện các thay đổi trong thế giới 3D để cho cho tất cả người dân được hưởng lợi từ họ.

Tất cả các bạn đều đang cung cấp một phần quan trọng của trò chơi. Những người đang nhận về năng lượng và thông tin của chúng tôi sẽ thấy khả năng kết nối của mình tăng trưởng, như chúng tôi cũng  bắt đầu tìm thấy nhiều cách dễ dàng  hơn trong việc kết nối với bạn. 

Cuối cùng, phần lớn của nhân loại sẽ có thể chọn để Thăng lên và thức tỉnh vào các cõi giới cao hơn. Với tư cách như là một tập thể và tư cách cá nhân, chúng ta đang thực hiện những bước tiến quan trọng trong quá trình tiến hóa của chúng ta. Khả năng thần giao cách cảm, khả năng tiếp cận làm việc với các nguồn năng lượng và khả năng làm chủ các lĩnh vực vượt ngoài nhận thức năm giác quan của chúng ta sẽ mở ra theo cấp số nhân. Chúng ta có thể bắt đầu gặt hái những thành quả của những khả năng Tâm linh đó ngay bây giờ bằng cách hoàn thiện mình trong mọi thời điểm, bằng cách mở lòng mình và tìm lại những khả năng Tâm linh tiềm ẩn .

Một kết nối rõ ràng với Trái tim và tăng cường khả năng sáng tạo là kết quả của quá trình chuyển đổi này. Tăng trưởng ý thức sẽ mở thêm ra những  khả năng chuyển hóa sự ảnh hưởng tiêu cực của chiều không gian thấp trong mọi hình thức. Đồng thời chúng ta  cũng sẽ phát triển mạnh các tài năng bên trong và mở rộng nhận thức đa chiều của chúng ta .

Giảm rào cản liên chiều

 Trong thời gian dài trước đây, chúng ta đã bị vô hiệu hoá các khả năng liên chiều không gian. Bởi vì các rào cản tần số của số chiều không gian thấp trên Trái đât. Đó là mạng che giữa các cảnh giới. Đó là nguyên nhân của sự lãng quên. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta.

Nhưng giờ đây, thức tỉnh hàng loạt đang diễn ra. Cùng với sự hỗ trợ của những làn sóng ánh sáng đang đổ vào Trái đất, chúng ta đang tìm kiếm bên trong nội tâm của chúng ta, nhằm xoá tan những rào cản và lấy lại những khả năng gần như vô hạn của mình.

Sau đó cho chúng ta biết về những cách thức mà thông tin liên lạc của Liên đoàn Thiên hà đang gửi đến Trái đất, công nghệ Galactic và vai trò của SanJAsKa trong việc truyền thông này.

“Trước đây, rào cản vật lý rất mạnh mẽ và tiêu cực trong chiều không gian thấp và phân cực. Chúng cản trở rất nhiều linh hồn cố gắng khai mở, vươn lên, kết nối với chiều không gian cao hơn. Nhưng bây giờ, ánh sáng trên Hành tinh và ý định tập thể cũng như rung động cá nhân của bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Điều này đang tạo điều kiện tốt cho bạn rất dễ dàng có thể vượt qua những rào cản này. Chúng tôi cũng dễ dàng hơn trong việc giao tiếp với các bạn. Các bạn dễ dàng tìm thấy nguồn năng lượng của chúng tôi . Như vậy, bạn thấy rằng, những rào cản đang giảm dầnt ảnh hưởng trên bạn.

Đôi khi, chúng tôi sử dụng công nghệ ở chiều không gian cao của chúng tôi để gửi một thông tin xuống Trái Đất. Hiện nay cách thức truyền thông tin là khá cổ điển . Tất cả các thông tin liên mà chúng tôi gửi đi đều đi  xuống mặt đất thông qua một ống dẫn.

Trong trường hợp, để gửi một thông tin liên lạc xuống như trong trường hợp cần ghi chép cụ thể như thế này, tôi sẽ hành động như một cầu nối cho các nguồn năng lượng và thông tin của Hội đồng của chúng tôi. Thông qua một người nhận tin này, chúng tôi cung cấp  thông điệp cho tập thể các Lightworkers. Hy vọng bạn nhận được lợi ích từ những thông điệp này, phát tán rộng rãi trong cộng đồng thức tỉnh các Lightworker.

Chúng ta có thể nhận các tần số năng lượng của các linh hồn trong chiều không gian cao đang hỗ trợ chúng ta trong quá trình tiến hóa. Trong thời gian tới, khi rất có thể, sẽ có thêm những thảo luận về cách làm việc với các công nghệ kết nối liên chiều như và duy trì một dòng mạnh mẽ và rõ ràng năng lượng cùng thông tin từ chiều không gian cao hơn. Thậm chí vượt ra ngoài khả năng tự nhiên chúng ta, với sự trợ giúp của công nghệ tiên tiến, sẽ giúp chúng ta làm được như vậy.

Các bài viết khác