Nếu bạn đang tích cực theo đuổi một con đường tâm linh và một cuộc sống của Phục vụ và lòng từ bi, nếu bạn đã trải qua quá trình tinh chế cá tính của bạn, thì bạn có thể nhận được hướng dẫn rõ ràng hơn từ Linh hồn của riêng bạn hoặc từ mức độ cao hơn.

Điều quan trọng là không phụ thuộc vào hướng dẫn của người khác hoặc trở nên thụ động hoặc buông bỏ sức mạnh ý chí của bạn. Trí thông minh và khả năng lựa chọn sáng suốt của bạn chính là những thứ quý giá nhất.

Hai điều này cũng phải đúng với hướng dẫn của riêng bạn. Không lành mạnh khi hướng dẫn nói với bạn với một thái độ “chỉ làm theo lệnh” mà không cần biết bạn có đồng ý hay không. Sẽ là khôn ngoan hơn để chịu trách nhiệm đầy đủ cho cuộc sống của bạn và thách thức sự hướng dẫn, đặc biệt là nếu bạn nghi ngờ nó có thể đến từ một tinh thần astral hơn là trực tiếp từ Linh hồn của bạn. Nếu bạn buông bỏ tự chủ ý chí và trách nhiệm của riêng bạn, thì các hướng dẫn tinh thần có thể hủy hoại cuộc đời của bạn.

Nếu bạn đang quan tâm đến việc nhận được thông tin trung thực về cuộc sống cá nhân của bạn từ một Hướng dẫn tâm linh tin cậy, bạn có thể thực hành bằng cách yêu cầu từ trái tim của bạn, vì lợi ích cao nhất và chắc chắn rằng động cơ của bạn là tinh khiết.
Sau đó, bạn có thể yêu cầu các Hướng dẫn tâm linh từ linh hồn riêng của bạn, cung cấp thông tin trợ giúp để bạn tiếp tục phát triển tâm linh.

Những thực hành nào hữu ích trong việc tìm kiếm sự hướng dẫn của linh hồn của bạn? Kỹ thuật hiệu quả nhất là một thực hành thiền định thường xuyên. Mặc dù có rất nhiều loại thực hành thiền định hữu ích. 
Nhưng luôn tốt khi bắt đầu bằng cách làm dịu cơ thể, cảm xúc và tâm trí của bạn thông qua vài hơi thở sâu. Điều cần thực hành tiếp theo là tập trung chú ý vào trường năng lượng của bạn ở trung tâm năng lượng vùng rốn – vùng tim và mắt thứ ba của bạn.

Nếu năng lượng của bạn chỉ tập trung ở vùng rốn và bạn đang quá thụ động, thì bạn sẽ mở cửa cho bất cứ điều gì mà đi vào nhận thức của bạn. Khi đó bạn chỉ có thể nhận những cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Hoặc bạn có thể chọn một “thực thể”  astral muốn ảnh hưởng đến bạn. Hoặc bạn liên kết với những người không có ý định  tốt.

Tốt hơn nhất là tập trung chú ý và cảnh giác, không thụ động, nâng năng lượng của bạn đến một trung tâm (chakra – luân xa) cao hơn. Sau đó tìm kiếm có ý thức sự tiếp xúc với linh hồn của bạn hoặc Cái Tôi cao hơn của bạn. Điều này có thể được thực hiện qua lời cầu nguyện, trực quan, gọi mời, hoặc thông qua sự chú ý tập trung tâm trí càng cao của bạn. Điều quan trọng là duy trì ý định liên hệ với linh hồn của bạn để được hướng dẫn, và không liên hệ với bất kỳ thực thể phi vật chất nào ở gần quanh đó.

Nếu bạn nghi ngờ hướng dẫn dành cho bạn là sai lầm hoặc đang từ cảnh giới “astral” tâm thần thấp, thì bạn phải đóng cửa liên lạc ở trung tâm năng lượng rốn và tập trung liên lạc với linh hồn của bạn thông qua các trung tâm tim và đầu. Thiền định, nghiên cứu và phục vụ sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể, cảm xúc và tâm trí khỏi năng lượng tiêu cực.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách tăng cường tâm trí của bạn và phát triển ý thức của bạn để có có thể hoà hợp với ý muốn của cái Tôi cao hơn. Bạn có thể thực hành buông bỏ sở thích riêng và ý kiến ​​riêng của bạn, sau đó yêu cầu linh hồn của bạn, Ánh sáng Thánh linh bên trong, để được hướng dẫn.
Những cõi giới Tâm Linh cao luôn đáp ứng với các nhu cầu thực sự của người thành tâm và luôn đáp lại những ước muốn Tâm linh lành mạnh .

Nếu bạn không bao giờ nhận được bất kỳ hướng dẫn nào theo cách này, không hề có chú cảm ứng nào dù bạn thiền định chăm chỉ - Xin đừng lo lắng.
Nhiều người đang phát tiển tâm linh mà không nhận được hướng dẫn theo cách này. Thay vào đó, họ được hướng dẫn trong thế giới vật lý, tại đúng thời điểm, trong khi hành động.

Họ nhận được hướng dẫn trong thực tế, nhận được thông điệp ngụ ý nhị nguyên và rời rạc – một lời hướng dẫn hay một điềm báo chứ không phải là một loạt thông điệp với mọi sự khôn ngoan. Mục đích thực sự của loại hướng dẫn như vậy là để người nhận để thể hiện nó trong từng giây phút.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là xử lý các thông điệp chứ không phải là chỉ nhận được thông tin. Dựa trên các hướng dẫn từ cõi tâm linh đó, bạn cần có một thái độ học tập và suy nghĩ khôn ngoan. Dám dấn thân, dám mở rông nhận thức để trở thành những sinh mệnh cao cả hơn.
Hãy nhìn thấy mọi thứ từ quan điểm của Minh sư. Bạn càng tự hỏi mình: làm thế nào để trở thành Minh sư, bạn càng tự đặt mình hành động như một Minh sư – thì bạn càng phát triển khôn ngoan trong chính mình và thực sự trở thành Giác ngộ.

Các bài viết khác