Tâm có thể được ví như một siêu máy tính. Bất cứ tư tưởng nào khởi lên nó đều được ghi lại trọn vẹn. Bạn có thể nghĩ một tư tưởng đã kết thúc vì bạn không nhận biết nó nữa, nhưng tư tưởng đó chẳng biến mất mà nó được ghi lại hoàn hảo trong tâm bạn. Tư tưởng ấy được chứa trong tiềm thức và lần sau nó sẽ đưa ra một tư tưởng tương tự. Hơn nữa, tư tưởng thứ hai sẽ mạnh hơn tư tưởng thứ nhất.

Ví dụ nếu tư tưởng thứ nhất xấu, thì tư tưởng thứ hai lại xấu hơn. Theo cách đó, tư tưởng lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ càng lúc càng mạnh. Tâm sẽ nghiêng về những tư tưởng hay khởi lên. Vì thế, nếu bạn không kiểm soát tốt tư tưởng, chúng sẽ lớn mạnh và cuối cùng biến thành hành động.

Luật nhân quả giống như một hạt giống không bao giờ hư: khi đã trồng, chắc chắn nó sẽ mọc. Nếu bạn trồng một hạt giống tốt, kết quả tốt sẽ tới. Nếu bạn trồng một hạt giống xấu, kết quả xấu sẽ xảy ra. Một khi đã trồng chúng sẽ mọc cây, có hạt và rồi lại mọc, mọc nữa.

Nghiệp tốt hay nghiệp xấu đều là nghiệp. Một sự việc được ghi lại, sự ghi nhận đó có khuynh hướng đẩy người ta đi và điều khiển họ. Nghiệp xấu sinh ra quả báo xấu, nghiệp tốt sinh ra quả báo tốt.
Nghiệp dẫn chúng sinh đi luân hồi sinh tử, vì thế không có sự khác biệt nhiều giữa nghiệp tốt và nghiệp xấu.

Trong trường hợp một người nô lệ đau khổ vì gặp người chủ xấu. Trong trường hợp khác, người nô lệ sống tương đối thoải mái hơn vì gặp người chủ tốt. Tuy nhiên, nhìn lại thì cả hai cũng đều là nô lệ. Dẫu vậy, gieo trồng hạt giống tốt thì vẫn hơn là gieo trồng hạt giống xấu.

Nghiệp là mớ rối rắm của vô số nhân quả. Một số người cố dùng trí thông minh để giải quyết nghiệp, nhưng cũng giống như cố làm tan một hồ nước đóng băng vào mùa đông bằng một thùng nước nóng. Nó có tan chút ít, nhưng chẳng bao lâu nước tưới sẽ đông lại, và ta chỉ làm tăng thêm băng giá. Vì thế đừng dính vào những vật thế gian mà hãy buông thả vào bản tâm và để chúng tự động tan biến. Khi mùa xuân đến cả hồ nước sẽ chảy ra tự nhiên.

Trở về bản tâm của bạn cũng giống như mùa xuân ấm áp đến sau mùa đông lạnh lẽo. Tu tập là thư giãn. Nếu bạn muốn tỉnh thức thì tâm bạn phải lặng và rỗng. Hãy phó thác mọi việc đối đầu với bạn, cả tốt và xấu cho Tự Tánh.

Các bài viết khác