Đã có nhiều đại diện của Ánh sáng Chân lý thực sự trên hành tinh này, trong suốt lịch sử của chúng ta. Bao gồm cả con người mà chúng ta biết là Chúa Giêsu.

Nhưng, những người Giả mạo Ánh sáng sau đó đã làm mọi việc nhằm che lấp, chuyển đổi và làm biến dạng những lời dạy đúng đắn ban đầu của các Vị thầy thực sự của Ánh sáng.

Những người Giả mạo Ánh sáng cũng nói về “Năng lượng Mặt trời Trung tâm” Họ cũng nói về một ” Con Của Tạo Hoá “, đó là lý do tại sao tất cả những câu chuyện giả mạo dường như là đúng đắn và cao cả.

Sự thật là: Tất cả các giáo lý của các vị Thầy của Ánh sáng đã đã bị thay đổi, chế biến, giả mạo  một phần. Phiên bản sai của Giáo lý luôn khuyên răn / đề nghị / ép buộc mọi người phải  thờ phụng.

Các vị Thầy tới từ Ánh sáng thật không có lợi ích gì trong việc được tôn thờ. Họ không cần sự tôn thờ. Họ tới Thế gian này, đơn giản chỉ là muốn trao quyền cho người khác cùng với Sự thật. Họ tới chỉ vì mục đích chỉ dạy cho bạn cách tái làm chủ sức mạnh vốn có ở bên trong bạn. Họ luôn mang tới cho bạn Sự thật.

Nhân cách của họ, giáo lý của họ cũng luôn bao dung, luôn bao gồm tất cả, không  chối bỏ. Có nghĩa là các yếu tố nữ tính được chấp nhận và không bao giờ bị loại trừ. Thậm chí Bóng tối và Sự ác cũng được họ chấp nhận, được họ Yêu thương và Chuyển hóa . 

Những người Giả mạo Ánh sáng là phân cấp. Họ luôn muốn tập trung quyền lực vào bản thân. Họ muốn kiểm soát người khác, họ muốn được tôn thờ. Họ luôn phản đối / ức chế/ phủ nhận / chối bỏ năng lượng Nữ tính cùng các biểu hiện của năng lượng nữ tính. Họ xóa bỏ / xuyên tạc các thần linh mang nữ tính.

Bất cứ khi nào, với bất cứ người nào phẩm chức ra sao, nếu bạn nghe thấy họ nói “Tình huynh đệ, Năng lượng Tình thương , Tinh thần phát triển, giác ngộ Ánh sáng, Thăng thiên , Sự thật …..”  nhưng đằng sau những lời nói hoa mỹ đó, họ lại yêu cầu bạn tôn thờ họ, hoặc họ muốn khéo léo kiểm soát suy nghĩ lời nói hành động của bạn, thì bạn có quyền hoài nghi họ đang giả mạo Ánh sáng . Khi nhận thức, cần dựa vào sự sáng suốt bên trong của bạn.

Có một điều quan trọng, hãy nhớ rằng, Sự thật luôn là ĐƠN GIẢN.
Dối trá, lừa đảo và các biến dạng thì rất phức tạp và khó hiểu. 

Nguồn Trí huệ và Ánh sáng Chân thật vô hạn là ở bên trong  bạn. Thiên Tính  Bản Tâm  là bên trong nội tâm của bạn. Ánh sáng Chân thật luôn đi ra từ nội tâm thanh tịnh của bạn. Hãy  nhìn vào bên trong để tìm câu trả lời.

Với rất nhiều Tình Thương yêu.

Các bài viết khác