Các ảnh này vẽ lại hào quang,hay trường năng lượng sinh học của chúng ta theo cái nhìn của một người có ” Thần nhãn “.Có vài hình vẽ lại thể nghiệm tâm linh , hay phương pháp luyện tập tâm linh .

Trong nền văn hóa dân gian Việt nam cũng đề cập tới các linh thể này ,Ví dụ như khi nói ” ba Hồn-bẩy Vía ” tức là thể Hồn của con người có 3 cái ,Thể vía có 7 cái .Tổng cộng hồn vía đã là 10 cái Linh thể rồi .Ngoài Hồn-Vía , còn có thể Phách – thể Trí – Thể Bồ đề , thể Alại da thức , Linh thể chứa Nghiệp chướng ….

.Nếu muốn coi máy chụp hào quang thế nào , xin tìm đọc chụp ảnh hòa quang theo phương pháp Kirilian.

Các hình sắp xếp trong album này hòa toàn ngẫu nhiên ,

Hình 0:Một Tu sỹ Yoga đang ngồi thiền, tay bắt ấn quyết

Xung quanh là các đường Ánh sáng Hào quang

——————-


Hình 1:Cũng là một vị Tu sỹ đang ngồi thiền, 2 tay cầm 2 thỏi tinh thể thạch anh
Nhằm hỗ trợ và bảo vệ các linh thể ,H
ào quang bắt rễ sâu xuống lòng đất .
Nguồn sinh lực từ đất đi dọc theo xương sống đi lên tới đỉnh đầu .
Ở đỉnh đầu có 1 cổng mở ra và có 1 đôi cánh chim,
Ám chỉ ở đỉnh đầu có 1 cái cửa để Linh hồn bay ra khỏi cơ thể và đi vào thế giới khác .

——————-Hình 2 : Hình này có lẽ diến tả Crystalline Body .Một Linh thể mầu vàng và rất vững chắc.
Không biết thuật ngữ ” La hán Mình vàng – Thân Kim cương bất hoại ” có phải tả Linh thể này không.
Linh thể này là 1 quả trứng bằng ánh sáng vàng , có một trục ở giữa .
Xung quanh là biển năng lượng của Vũ trụ .

—————————


Hình 3 : Trạng thái Khai mở Trái Tim và con mắt Thứ ba.
Từ trái Tim được khai mở , mở ra một lối vào Thế giới khác , Tràn đầy Ánh sáng

——————————–

Hình 4 :Một người Tu sỹ Yoga ngồi thiền

Hình Diễn tả công năng các Luân xa khi được phát triển 100%.

Muốn làm chủ nhiệt độ cơ thể thì phải làm chủ luân xa vùng ức .
Muỗn cho thân xác cứng mạnh , Phải phát triển Luân xa xương cùng .

Khi Luân xa Xương cung phát triển , Hào quan của nó có hình các đám hoa bò lan rộng ở vùng mông.
Có lẽ Hình các Phật Ngồi tòa sen là tả trạng thái Luân xa Xương cùng của Vị đó phát triển rất mạnh mẽ ( nếu xét trên quan điểm , hào quang, yoga, trường năng lượng sinh học mà nói ).

————————————


Hình 5 :Mô tả Tu sỹ Luyện tập Luồng Hỏa Xà Kundalini.
Khi Thực hành đúng , sẽ khai mở các trung tâm thần lực dọc theo xương sống.
Và điểm cuối cùng và quan trong nhất là ở đỉnh đầu.

———————–Hình 6 :Mô tả một người đang trong mối liên kết hoàn hảo Với Trái Đất ( Khí Chân Âm)
Và liên kết hoàn hảo với Nguồn thần lực đến từ vũ trụ ( Khí Chân Dương)

————————————


Hình 7 :Một người đang trong dòng Ánh sáng Gia trì -Ban ơn Của Đức Chúa Thánh Thần

————————————


Hình 8 : Khi THiền đúng cách , sẽ có hiện tượng bành trướng ý thức.
Não trong trạng thái tĩnh lặng sẽ nhận thông tin từ 1 linh thể của chính người đó từ rung động cao hơn.
Linh thể này ” bao trùm trời đất ” ,
” Hòa Nhập với Vũ trụ “

———————————–


Hình 9 :Mô tả trạng thái tuyệt hảo của một người tu tập tâm linh .

Câu thông , hòa nhập với những nguồn Thần lực .
Điều quan trọng nhất là Luân xa tim phải khai mở , tức là phải có Tình thương yêu Vô điều kiện .

—————————-Hình 10 : Reiki Tumo – Reiki ý nghĩa là Linh khí  .Tumo – Tam muội .
Đây là sơ đồ vận hành của luồng Linh khí Chân Hỏa Tam Muội.
Tất cả các nguồn Linh Khí -Chân hỏa đều phảỉ được ” Nấu Luyện “Chuyển hóa tại Luân xa Tim.
Một trong những biểu hiện của Luân xa tim Phát triển là biểu hiện Tình thương Vô điều kiện .

Một lần nữa lại khẳng định 1 chân lý quan trọng trong Tu tập Tâm linh là :
Phát triển Tình thương yêu – Tâm Từ Bi- Bồ tát Tâm là gốc rế để Luyện tập thành công các Pháp môn khác

Các bài viết khác